Murphyho zákony

Pastimeův zábavní zákon

Stát se v podstatě chová jako malý chlapec na pouti - když utratí padesát korun, které mu rodiče dobrovolně dali, ukradne jim dalších sto.

Rodův dodatek

Chlapce, který ukradne sto korun, můžete za jeho čin potrestat.

Punishův povzdech

Stát nikdy ničím nepotrestáte.

Daňový kalendář


v kalendáři nejsou žádná následující data

Účetní supervize

Představujeme Vám novou službu Supervize. Jedná se o externí službu, jejíž hlavní předností jsou nižší náklady oproti provozu vlastní účtárny s hlavní účetní.

S novou službou účetní supervizí získáte:

  • profesionální poradenský servis
  • úsporu nákladů na hlavní účetní zaměstnanou na plný úvazek
  • úsporu investic spojených se vzděláváním pracovníka ve stále se měnící legislativě
  • jistotu a záruku správnosti všech účetních operací
  • transfer veškeré odpovědnosti za případné pochybení na účetního specialistu
  • správné a aktuální informace předkládané managementu pro pružné řízení podniku v reálném čase
  • záruku důvěry, že Vaše účetní a daňové doklady neopouští sídlo Vaší společnosti

Pro mnoho malých a středních podniků je účtárna často velmi problematickým střediskem s omezenou schopností poskytovat managementu firmy informace nutné pro správné a rychlé rozhodování. Je také často místem, kde se případné chyby zjistí až při kontrolách ze strany úřadů a jejich náprava je velmi obtížná a drahá.

Odpovědnost za řádně vedené účetnictví má primárně majitel, jednatel nebo představenstvo společnosti.

Účetní supervize je služba, jejímž hlavním posláním je dohled zkušeným externím účetním specialistou na vybrané činnosti Vašeho podniku. V praxi se jedná o oblast administrativního oddělení, fakturace, skladů, účtárny.

Externí účetní specialista je zodpovědný za kompletní, konečné zaúčtování a uzávěrky. Jeho hlavním úkolem je poskytnout informace nezbytné pro správné rozhodování managementu firmy, včas a v dostatečné míře poskytnout informace o účetním a ekonomickém stavu firmy.

S využitím této služby je provoz celého ekonomického oddělení levnější, informace
pro řízení podniku jsou managementu poskytovány v reálném čase.

Jak probíhá spolupráce v rámci služby Účetní supervize?

Na počátku je vytvoření uceleného vnitřního systému a jeho zanesení do vnitřních směrnic, které zahrnují oběh prvotních dokladů, postupy zpracování účetnictví, vedení pokladen, používání osobních automobilů, zúčtování cestovních náhrad a další. Tyto směrnice jsou vyžadovány zákonem a jsou základním kamenem, který do celého systému vnese jasná pravidla fungování podniku.

V další fázi Vám může být instalován účetní software, na kterém jsou zpracovávány prvotní doklady. Tyto doklady zpracovávají Vaši zaměstnanci při běžné činnosti firmy. Vaši zaměstnanci budou proškoleni, jakým způsobem doklady zpracovávat, jak je zadávat do systému. V případě nestandardních případů poskytujeme poradenství, jak tyto případy řešit nebo je vyřešíme za Vás.

Po implementaci předešlých fází Váš pracovník zapisuje do systému faktury od dodavatelů, vede peněžní deník, vystavuje příjmové a výdajové doklady a vystavuje v systému faktury Vašim odběratelům. Externí účetní specialista kontroluje činnost Vašich zaměstnanců, připomínkuje jejich práci, obstarává bezchybnost a plynulost jejich práce a upozorňuje na povinnosti vůči úřadům.