Murphyho zákony

Bromideův zákon

Okrást stát o miliardy je v podstatě lapálie.

Embezzlementův zákon

Na velké daňové úniky se nikdy nepřijde.

Nonsensonova smyčka

Uskrovňovat se celý rok proto, abyste měl dostatek peněz na úplatky pro finanční úředníky, kteří by vám pak "odpustili" daně nebo alespoň jejich část, je nesmyslné, neboť tím vůbec nic nezískáte.

Daňový kalendář


v kalendáři nejsou žádná následující data

Finanční účetnictví

 • zpracování účetní osnovy
 • založení účetnictví při zahájení účtování
 • zaúčtování všech účetních dokladů
 • vedení účetního deníku
 • vedení hlavní knihy
 • vedení pokladní knihy
 • vedení knih pohledávek a závazků
 • sledování sald jednotlivých účtů
 • vedení knihy investičního majetku a drobného investičního majetku
 • zpracování přiznání k DPH a záznamních povinností (u plátců DPH), včetně zpracování souhrnného hlášení
 • tisk konečných verzí zpracovaných knih
 • zpracování účetní závěrky-rozvaha, výsledovka, cashflow, příloha
 • provedení inventarizace zásob (materiálu, zboží, výrobků)
 • provedení inventarizace investičního majetku
 • zpětná rekonstrukce účetnictví